Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία. Δύο έννοιες που πολλές φορές
μπερδεύουμε, αλλά είναι τελείως διαφορετικές υπηρεσίες. Πλέον με την ψηφιοποίηση
ορισμένων διαδικασιών οι δύο όροι χτυπάνε την πόρτα μας ολοένα και πιο έντονα,
και είναι αναγκαίο να μάθουμε τι ορίζεται στην καθεμιά. Τι είναι, άρα, η ηλεκτρονική
τιμολόγηση και τι τα ηλεκτρονικά βιβλία;
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) είναι μία υπηρεσία η οποία ορίζεται ως η
ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων
(επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων) που εμπλέκονται σε μια εμπορική
συναλλαγή. Σε αυτό το σημείο χρειάζονται μερικές διευκρινήσεις. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
δεν σημαίνει έκδοση και αποστολή ενός παραστατικού με email ως PDF ή μιας
φωτογραφίας ενός χειρογράφου τιμολόγιο. Αντιθέτως, ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο
ορίζεται “το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε δομημένη
ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία”.

Με απλά λόγια, υπάρχουν 2 οπτικές σε ένα ψηφιακό τιμολόγιο, η ψηφιακή και η οπτική
απεικόνιση. Η ψηφιακή αφορά την αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων από έναν
υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη είσοδος ή επεξεργασία, και η οπτική την
ανάγνωση από άνθρωπο και μόνο.
Ηλεκτρονικά Βιβλία

Από την άλλη μεριά, τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι η online υποβολή των παραστατικών
που εκδίδουμε, στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της ιστοσελίδας του myData. Πιο
συγκεκριμένα με την χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων διαβιβάζουμε τα εξής:

    Τα παραστατικά εσόδων που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις (χονδρικής, λιανικής και λοιπά). Με τη διαβίβαση τους ενημερώνουν και τα ηλεκτρονικά βιβλία των αντισυμβαλλόμενων.
    Τα παραστατικά εξόδων που λαμβάνουν από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους (πχ αγορές-έξοδα λιανικής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές, κλπ).
    αραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων-εξόδων που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους (πχ μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων, κλπ).

Ποιος χρειάζεται να κρατάει Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Τα ηλεκτρονικά βιβλία απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και κάθε μορφής οντότητες
που διατηρούν λογιστικά βιβλία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις ειδικότερες
προβλέψεις του σχετικού νόμου.
Γιατί όλα να γίνονται ηλεκτρονικά;

Η λογική γύρω από την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση δημιουργήθηκε από την ανάγκη της
κατάργησης της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και την ηλεκτρονική
αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) έτσι ώστε να εξαλειφθεί το κόστος
εκτύπωσης σε χρήμα και πόρους.

Το επίτευγμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι:

    Η εξάλειψη της διαφθοράς στις οικονομικές υπηρεσίες που υπήρχε με την θεώρηση των βιβλίων στην Ελλάδα
    Η εξοικονόμηση χρόνου στις επιχειρήσεις
    Η αποφυγή λαθών από την καταχώρησης (data entry) παραστατικών
    Η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
    Η διευκόλυνση στον κρατικό έλεγχο στα παραστατικά


Οι καιροί αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και η ανάγκη για την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων είναι κρίσιμη. Η σύνθετη γραφειοκρατία είναι κάτι που απασχολεί την κάθε επιχείρηση και η λύση σε αυτό είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών. To emblem είναι ο ευκολότερος τρόπος που υπάρχει για να εκδώσετε ένα τιμολόγιο, σε 3 μόλις λεπτά από την πρώτη σας επαφή, ενώ είναι εναρμονισμένο με τη νέα υποχρεωτική νομοθεσία περί ηλεκτρονικών βιβλίων.